Sjaak Poot | Nederland

JAN VAN GENT 8.20

Over de aankoop als de totale afwikkeling zeer content.

Over de aankoop als de totale afwikkeling zeer content.

Via internet ben ik op zoek gegaan naar een Jan van Gent sloep en zodoende bij De Valk terecht gekomen.
Na een aantal gesprekken en kijkdagen ben ik uiteindelijk geslaagd voor een mooie sloep.

Ik ben prima door het aanwezige personeel geïnformeerd en geholpen bij het maken van een keuze.
Tot aan het vaarseizoen 2014 werd mij de mogelijkheid gegeven om gebruik van de winterstalling te
blijven maken.

Opgave van referenties en bemiddeling bij het repareren van een mankement, als de reparatie zelf is uitstekend verlopen.

Dus u begrijpt dat ik over de aan koop als de totale af wikkeling zeer content ben,

Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest,

Met vriendelijke groet .
Sjaak Poot