Privacy statement

Inleiding

De Valk Group B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@devalk.nl.

Wie is De Valk?

De Valk is de besloten vennootschap De Valk, kantoorhoudende te (1231 LM) Loosdrecht aan 't BreukeleveenseMeentje 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32169770, met een aantal dochterondernemingen en aanverwante bedrijven welke hieronder benoemd zijn.

De Valk is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Valk de verwerkingsverantwoordelijke.

De Valk heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt M. van Baalen bereiken via privacy@devalk.nl.

Hoe gebruikt De Valk jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Valk persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Valk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Valk worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:   Financiële administratie
Gegevens:   Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:   Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Beheer van bestellingen
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Afhandelen klachten
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Facturatie
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Afhandelen klachten
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Facturatie
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   CRM
Gegevens:   Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Sollicitatie
Gegevens:   Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Marketing
Doeleinde:   Direct marketing
Gegevens:   Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Nieuwsbrief
Gegevens:   Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Retargeting
Gegevens:   Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Social media marketing
Gegevens:   Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Behavioural targeting
Gegevens:   Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Website
Doeleinde:   Website analytics
Gegevens:   Surfgedrag, Locatie
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   A/B testing
Gegevens:   Surfgedrag, Locatie
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Account aanbieden
Gegevens:   Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:   Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Chatfunctie
Gegevens:   Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde:   Cameratoezicht
Gegevens:   Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Identiteitsverificatie
Gegevens:   Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Beveiliging van gegevens
Gegevens:   Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Credit check
Gegevens:   Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde:   Marktonderzoek
Gegevens:   Levensstijl, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

De Valk heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij De Valk over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Valk. Je kunt verzoeken dat De Valk je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Valk te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Valk of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Valk te verkrijgen. De Valk zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Valk je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door De Valk

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@devalk.nl. De Valk zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Valk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Valk je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en De Valk
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat De Valk verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan De Valk gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal De Valk gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal De Valk aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Valk kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Op basis van je profiel is het mogelijk dat we u gericht benaderen met relevante aanbiedingen. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf "Wat zijn jouw rechten".

Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Valk ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van De Valk worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van De Valk worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Valk je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@devalk.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop De Valk jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@devalk.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dochterondernemingen en aanverwante bedrijven.

De Valk Loosdrecht B.V. – ’t Breukeleveense Meentje 6, 1231LM Loosdrecht, The Netherlands, KvK 32169779.

De Valk Hindeloopen B.V. – Oosterstrand 1, 8713 JS Hindeloopen, The Netherlands, KvK 32169771.

De Valk Sneek B.V. – Zwolsmanweg 7, 8606 KC Sneek, The Netherlands, KvK 32169772.

De Valk Monnickendam B.V. – Hoogedijk 6-7, 1145 Katwoude, The Netherlands, KvK 32169774.

De Valk Sint Annaland B.V. – Koelhuisweg 4, 4697 RM Sint Annaland, The Netherlands, KvK 32169775.

De Valk Amsterdam B.V. – ’t Breukeleveense Meentje 6, 1231 LM Loosdrecht, The Netherlands, KvK 32169783.

De Valk Finance and Insurance B.V. – ’t Breukeleveense Meentje 6, 1231 LM, Loosdrecht, The Netherlands, KvK 32169777.

De Valk NYS B.V. – ’t Breukeleveense Meentje 6, 1231 LM Loosdrecht, The Netherlands, KvK 82664595.

De Valk Yachting B.V. St. Vitusstraat 8, 1411 PT Naarden, The Netherlands, KvK 69899657.

Mazer Yachting B.V. – ’t Breukeleveeense Meentje 6, 1231 LM Loosdrecht, The Netherlands, Kvk 32119239.

Watersportcentrum De Zeilhoek B.V. -  Hoogedijk 6-7, 1145 Katwoude, The Netherlands, Kvk 36047844.

Stichting Escrow Account De Valk Yacht Brokers - ’t Breukeleveense Meentje 6, 1231 LM Loosdrecht, The Netherlands, KvK 41265236.