De Valk Sweden

Monday - Friday: 09.00 - 18.00 hours
Weekend : by appointment

Öppettider: Måndag- Fredag : 09.00 - 18.00 / Helg: Enligt överenskommelse

About yacht broker De Valk Sweden

Where can you find us?
De Valk Sweden is active throughout the country, from the many marinas around Stockholm as well as along the west coast from Gothenburg and Northbound. In fact whole Sweden where there are yachts. Of course, we also facilitate all our customers with a yacht in other parts of Europe or the world.
De Valk Sweden operates from a central location in Stockholm. As a result, we are very flexible to agree anywhere with you for the purchase or sale of your yacht.
 

What can we do for you? 
Our team has extensive expertise of the yacht brokerage in Sweden. The combination with the large international network of De Valk Yacht Brokers enables us to create the best conditions for the purchase and sale of your yacht.
Our challenge is to provide you with a tailor-made plan so that you can leave the mediation of your yacht to us with peace of mind.
 

What else can we do for you? 
We can guide you about The world famous Swedish archipelago with beautiful nature harbours, restaurants, museums, etc... 
Of course we will be happy to give you more information so that you can combine your visit to the yacht with some 'sight-seeing'.
 

We are at your service! 
If you need to do service or plan upgrades of your yacht we can guide you where to go.
We hope to see you soon in Stockholm or elsewhere in Sweden.

DE VALK SWEDEN

---------------------------
OM YACHT BROKER DE VALK SVERIGE

Var finns vi?
De Valk Sverige är verksamt i hela landet, från de många småbåtshamnarna runt Stockholm samt längs västkusten från Göteborg och norrgående. Faktiskt hela Sverige där det finns yachter. Självklart underlättar vi även för alla våra kunder med en yacht i andra delar av Europa eller världen. De Valk Sverige verkar från en central plats i Stockholm. Som ett resultat är vi mycket flexibla för att komma överens var som helst med dig om köp eller försäljning av din yacht.
 

Vad kan vi göra för dig?
Vårt team har omfattande expertis inom yachtmäkleri Sverige. Kombinationen med det stora internationella nätverket av De Valk Yachtmäklare gör att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för köp och försäljning av din yacht. Vår utmaning är att förse dig med en skräddarsydd plan så att du kan lämna förmedlingen av din yacht till oss med sinnesfrid.
 

Vad mer kan vi göra för dig?
Vi kan guida dig om den världsberömda svenska skärgården med vackra naturhamnar, restauranger, museer mm...
Naturligtvis ger vi dig gärna mer information så att du kan kombinera ditt besök på yachten med lite "sightseeing".
 

Vi är här för dig.
Om du behöver göra service eller planera uppgraderingar av din yacht kan vi guida dig vart du ska åka.
Vi hoppas att vi snart ses i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.
 

DE VALK SVERIGE

De Valk Sweden